Jasan je rod rostlin z čeledi olivovníkovitých. V Evropě rostou celkem 4 druhy, jasan ztepilý a jasan úzkolistý se přirozeně vyskytují i v České republice.

Jasan ztepilý je v České republice významnou složkou lesních ekosystémů a 6. nejrozšířenější dřevinou. Jeho doménou jsou zejména lužní a suťové lesy.  Jasany jsou pěstovány jako okrasné a parkové dřeviny.

Jasany poskytují kvalitní a dobře opracovatelné dřevo. Dřevo jasanu ztepilého je světle hnědé až hnědé, s dekorativní texturou a zřetelnými letokruhy, podobně jako u dubového. Je pružné a houževnaté.

Šťáva jasanu zimnáře je sladká, neboť obsahuje cukr mannitol. Ve Středomoří byla získávána z naříznuté kůry a poté sušena. Z vnitřní kůry jasanu čtyřhranného připravovali v Americe první osadníci modré barvivo. Extraktem z kůry a listů Fraxinus griffithii je na černém trhu v některých částech Indonésie falšováno opium.

Jasan ztepilý je v Evropě používán jako diuretikum a k léčení revmatitidy již od dob Hippokrata.

Jasan silně aktivuje podvědomí člověka. Mírní deprese a smutek. Rozvíjí připravenost, a lépe pomáhá chápat souvislosti života. Rozptyluje obavy. Také vám pomůže lépe poznat své životní cíle.

Staří Germáni věřilii, že první muž byl z jasanu a žena s olše. Tento strom uctívali jako něco nadpřirozeného. Vyráběli se z něho luky, šípy i oštěpy. Jasan také poskytoval Druidům dřevo na své kouzelné hole.